Header

O nas

Namen društva

Ultrazvočno društvo (UZ) je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje ljudi, ki si želimo izboljšati pogoje za delovanje največje slovenske porodnišnice, Porodnišnice Ljubljana.

Donacije društvu so vedno in v celoti donacije Porodnišnici Ljubljana.

Društvo je bilo ustanovljeno 7.4.1998 in prvotni namen je bil izboljšanje možnosti za učinkovito spremljanje razvoja plodov ter odkrivanje, zdravljenje in preprečevanje njihovih nepravilnosti in bolezni.  V ta namen je bil prvi cilj društva nabava ultrazvočnega aparata. Od tu društvu ime.

Čeprav je bil prvotni namen in glavni cilj delovanja društva nabava UZ aparatov, se je kmalu pojavila potreba tudi po nabavi druge opreme za Porodnišnico Ljubljana, na primer CTG aparatov,  klimatskih naprav za UZ ambulante ter druge opreme, ki je potrebna za delovanje Porodnišnice.

Nabava aparatov in opreme preko društva omogoča hitrejšo in bolj enostavno nabavo aparatov in opreme, ki jo vedno podarimo Porodnišnici Ljubljana.  Omogoča ciljano porabo podarjenih  sredstev.

 

Zakaj Porodnišnici Ljubljana? 

Porodnišnica Ljubljana, z uradnim nazivom  Klinični oddelek za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, je obporodni (perinatalni) center tretjega nivoja za celo Slovenijo.

Zdravniki iz vseh slovenskih porodnišnic in ginekoloških ambulant pošiljajo k nam nosečnice, pri katerih odkrijejo ali posumijo na težje zaplete v nosečnosti pri materi ali plodu. Le z znanjem in sodobno opremo opremljeni strokovnjaki lahko nosečnicam ustrezno pomagamo.

Ker so zapleteni primeri na srečo dokaj redki, je smiselno, da se take nosečnice zdravijo v za to usposobljenih centrih. Porodnišnica Ljubljana je v Sloveniji najstarejši in največji center najvišjega nivoja, kjer imamo najbolj izkušene zdravnike, babice, medicinske sestre ter druge sodelavce (psihologe, socialne delavce) in sodelujemo  z vrhunskimi centri po svetu. Redno se izobražujemo in uvajamo novosti v zdravljenje nosečnic in njihovih plodov ter porodnic in novorojenčkov.  Skrbimo tudi za izobraževanje strokovnjakov  za ostale slovenske porodnišnice in zdravstvene domove. K nam redno prihajajo na izpopolnjevanja tudi tuji strokovnjaki, večinoma iz regije (Italija, balkanske države). Ukvarjamo se z raziskovalnim delom, ki zagotavlja stalen napredek medicine.

Ker so potrebe po opremi vsak dan večje, matična ustanova pa ne zmore zagotoviti vseh potrebnih sredstev za vrhunsko in sodobno obravnavo slovenskih nosečnic, si prizadevamo dobiti sredstva preko društva.

V Porodnišnico Ljubljana prihajajo na redne preglede in roditi tudi zdrave nosečnice, večinoma iz ljubljanske regije, a veliko jih je tudi iz drugih krajev iz cele Slovenije. Tudi za njih moramo zagotoviti kvalitetno oskrbo z dobrimi aparati v primerih prostorih.

 

Donatorji in podporniki društva 

so ljudje, ki prepoznajo potrebe največje slovenske Porodnišnice in imajo možnost pomagati. So iz vseh slovenskih krajev in celo iz tujine.

Donatorji društva so lahko vsi - posamezniki, organizacije ali gospodarsko-poslovne družbe. Sredstva  lahko nakažejo anonimno, z osebnimi podatki ali pa sklenejo z društvom donatorsko pogodbo. Denar lahko nakažejo za določen  namenom, ki ga označijo na nakazilu ali v pogodbi, ali pa se denar nakaže za izobraževalne namene za člane društva ali za nabavo opreme, brez natančne specifikacije. O porabi denarja odločajo organi društva glede na potrebe Porodnišnice in glede na namen oz želje donatorjev. 

 

Člani društva 

Pobudnica ustanovitve društva in prva predsednica društva je bila prof.dr. Živa Novak Antolič, dr. med. Predsednica je bila do 2.2.2006. Od tedaj je predsednica doc.dr. Nataša Tul Mandić. Člani društva so večino zaposleni v Porodnišnici Ljubljana. Natančno poznajo probleme in potrebe Porodnišnice Ljubljana.

Članstvo je prostovoljno, brez članarine, potrebno je le podpisati pristopno izjavo.

Februarja 2015 so bili v organe društva izvoljeni naslednji člani:

Nadzorni odbor:

Nataša Jeršin

Vesna Fabjan Vodušek

Ivan Verdenik

 

Upravni odbor:

Nataša tul Mandić – predsednica

Severina Feuš - tajnica

Lev Bregant - blagajnik

Urša Vozelj

Lili Kornhauser Cerar

Barbara Šajina Stritar

Tanja Premru Sršen

 

Do sedaj nabavljena oprema:

2001 UZ aparat

2008 prenosni mini CTG aparat

2010 2 Uz aparata, 3 klimatske naprave

2011 CTG  aparat za PDC

2012 UZ za sprejemno ambulanto

2015 6 CTG aparatov za porodni blok